Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av samhällsfrågor och nyfiken på vad som händer i världen, vad som hänt och varför? Samhällsvetenskapsprogrammet är en bred utbildning som ger dig kunskaper inom många olika områden, till exempel politik, historia och sociala samhällsfrågor. Efter examen är du väl förberedd för en mängd olika högskoleutbildningar.


Om utbildningen

På samhällsvetenskapsprogrammet kommer du att få kunskaper om olika samhällsförhållanden och om samspelet mellan människor och samhälle. Du fördjupar dig i ämnen som samhällskunskap, historia, religion och ekonomi, och lär dig se samband mellan dessa och andra vetenskaper. Utbildningen ger dig också förståelse för hur olika faktorer påverkar möjligheten att bygga ett hållbart samhälle.

Skriftlig och muntlig framställning

Förmågan att uttrycka dig och kommunicera är viktig för dina fortsatta studier och i ditt kommande yrkesliv. Därför får du under utbildningen många möjligheter att träna dig i att uttrycka dig muntligt och skriftligt. Du lär dig presentera dina kunskaper, bland annat med hjälp av digitala verktyg och medier.

Källkritik och kunskapsvärdering

Under utbildningen kommer du att utveckla din förmåga att formulera, analysera och lösa problem inom flera ämnesområden. Ett viktigt mål är att du ska träna din förmåga att reflektera och på ett självständigt sätt värdera olika kunskaper och information. Detta innebär att kunna avgöra om påståenden är grundade på fakta och att kunna urskilja värderingar i olika typer av källor.
Inom inriktning samhällsvetenskap läser du fördjupande kurser i samhällskunskap, historia, och religionskunskap. Våra programfördjupningskurser ger dig ytterligare möjligheter att bredda och fördjupa dina kunskaper inom till exempel medier och kommunikation, ledarskap och organisation och entreprenörskap.

En gymnasieexamen från Samhällsvetenskaps- programmet ger dig behörighet till i princip alla samhällsvetenskapliga grundutbildningar vid universitet eller högskola. Vet du redan nu vilken utbildning du vill läsa på högskola eller universitet? Då erbjuder vi dig möjligheten att komplettera dina studier via våra valbara kurser, så att du uppnår den behörighet som krävs.

Poängplan
Ämnen år 1 
ÄmnenPoäng
Svenska 1100
Engelska 5100
Matematik 1b100
Samhällskunskap 1b100
Historia 1b100
Religionskunskap 150
Naturkunskap 1b100
Moderna språk100
Idrott och hälsa 150
Totalt800
Ämnen år 2 
ÄmnenPoäng
Svenska 2100
Engelska 6100
Matematik 2b100
Idrott och hälsa 150
Samhällskunskap 2100
Historia 2a100
Geografi 1100
Filosofi 150
Moderna språk100
Programfördjupning100
Totalt900
Programfördjupningskurser 
Medier, samhälle och  
kommunikation100 
Hållbart samhällsbyggande100 
Ämnen år 3 
ÄmnenPoäng
Svenska 3100
Psykologi 150
Religionskunskap 250
Samhällskunskap 3100
Gymnasiearbete100
Programfördjupning200
Individuellt val200
Totalt800
Programfördjupningskurser 
Entreprenörskap100
Ledarskap och organisation100
Medier, samhälle och kommunikation100
Historia 3100
Engelska 7100
Naturkunskap 2100
Internationell ekonomi100

Kortfakta

Högskoleförberedande:Ja
Omfattning:2 500 poäng
Språk:Svenska
Programfördjupningar:200-300 poäng

Kontakta oss om du har frågor
info@fridagymnasiet.se
Telefon: 0521-260 420

  • Skriv ut
  • Tipsa