Naturvetenskapsprogrammet

Är du nyfiken på hur allt hänger ihop och fungerar - människan, naturen och livet? Gillar du matematik, att laborera och undersöka? Då är det högskoleförberedande naturvetenskaps- programmet något för dig. Efter din examen har du många valmöjligheter inför dina fortsatta högskolestudier.


Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen innehåller fördjupande kurser inom biologi, fysik, kemi och matematik. Inom vår programfördjupning kan du välja att läsa ytterligare matematik och fysik (se mer i poängplanen).

Om utbildningen

På naturvetenskapsprogrammet består en stor del av studierna av matematik, kemi, fysik och biologi. Du får varva teori med praktiska experiment, laborationer och exkursioner. Tanken är att stimulera din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Genom utbildningen utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga att analysera och tolka olika resultat, kritiskt tänkande och problemlösning. Du kommer att vara väl förberedd för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik och dessutom ha en lång rad andra möjligheter.

Internationell vinkling

För att du ska kunna presentera dina vetenskapliga analyser för andra, är det också viktigt att du utvecklar ditt språk och din förmåga att kommunicera. Därför får du också lära dig att förstå, läsa, skriva om och diskutera grundläggande naturvetenskap – på engelska.

Modern teknik

Inom naturvetenskap och matematik samlar man information och gör beräkningar med hjälp av datorn. Förmågan att söka, bearbeta och tolka information samt att kunna använda ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Du kommer därför att få god vana att använda modern teknik och utrustning under dina år på NA.

Poängplan
Ämnen år 1 
ÄmnenPoäng
Svenska 1100
Engelska 5100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Historia 1b100
Samhällskunskap 1b100
Biologi 1100
Moderna språk100
Idrott och hälsa 150
Totalt850
Ämnen år 2 
ÄmnenPoäng
Svenska 2100
Engelska 6100
Matematik 3c100
Fysik 1150
Kemi 1100
Religionskunskap 150
Idrott och hälsa 150
Inom inriktning 
Biologi 2100
Individuellt val100
Totalt850
Ämnen år 3 
ÄmnenPoäng
Svenska 3100
Gymnasiearbete100
Inom inriktning 
Fysik 2100
Kemi 2100
Matematik 4100
Programfördjupning200
Individuellt val100
Totalt800
Programfödjupningskurser 
Matematik 5100
Matematik specialisering100
Fysik 3100
Programmering 1100
Engelska 7100
Skrivande100
Entreprenörskap100
Internationell ekonomi100

Kortfakta

Högskoleförberedande:Ja
Omfattning:2 500 poäng
Språk:Svenska
Programfördjupningar:200 poäng

Kontakta oss om du har frågor
info@fridagymnasiet.se
Telefon: 0521-260 420

  • Skriv ut
  • Tipsa


Inriktning Naturvetenskap och samhälle

Inriktningen innehåller fördjupande kurser i inom naturvetenskap, samhällskunskap och geografi. Inom vår programfördjupning kan du läsa ytterligare samhällskunskap, internationell ekonomi och hållbart samhällsbyggande (se vidare i poängplanen).

Om utbildningen

På naturvetenskapsprogrammet består en stor del av studierna av matematik, kemi, fysik och biologi. Du får varva teori med praktiska experiment, laborationer och exkursioner. Tanken är att stimulera din nyfikenhet, kreativitet och förmåga till analytiskt tänkande. Genom utbildningen utvecklar du ett naturvetenskapligt förhållningssätt. Det innebär förmåga att analysera och tolka olika resultat, kritiskt tänkande och problemlösning. Du kommer att vara väl förberedd för högskolestudier inom naturvetenskap, matematik och teknik och dessutom ha en lång rad andra möjligheter.

Internationell vinkling

För att du ska kunna presentera dina vetenskapliga analyser för andra, är det också viktigt att du utvecklar ditt språk och din förmåga att kommunicera. Därför får du också lära dig att förstå, läsa, skriva om och diskutera grundläggande naturvetenskap – på engelska.

Modern teknik

Inom naturvetenskap och matematik samlar man information och gör beräkningar med hjälp av datorn. Förmågan att söka, bearbeta och tolka information samt att kunna använda ny teknik är viktig för naturvetare och matematiker. Du kommer därför att få god vana att använda modern teknik och utrustning under dina år på NA.

Poängplan
Ämnen år 1 
ÄmnenPoäng
Svenska 1100
Engelska 5100
Matematik 1c100
Matematik 2c100
Historia 1b100
Samhällskunskap 1b100
Biologi 1100
Moderna språk100
Idrott och hälsa 150
Totalt850
Ämnen år 2 
ÄmnenPoäng
Svenska 2100
Engelska 6100
Matematik 3c100
Fysik 1150
Kemi 1100
Religionskunskap 150
Idrott och hälsa 150
Inom inriktning 
Samhällskunskap 2100
Geografi 1100
Totalt850
Ämnen år 3 
ÄmnenPoäng
Svenska 3100
Gymnasiearbete100
Inom inriktning 
Biologi 2/Kemi 2100
Programfördjupning300
Individuellt val200
Totalt800
Programfördjupningskurser 
Matemaik 4100
Internationell ekonomi100
Samhällskunskap 3100
Historia 2a100
Engelska 7100
Skrivande100
Entreprenörskap100

Kortfakta

Högskoleförberedande:Ja
Omfattning:2 500 poäng
Språk:Svenska
Programfördjupningar:300 poäng

Kontakta oss om du har frågor
info@fridagymnasiet.se
Telefon: 0521-260 420

  • Skriv ut
  • Tipsa