Vår utbildningsmodell

Vi vet att alla lär sig på olika sätt och vill få ut olika saker av sin gymnasietid. Genom att sätta upp tydliga mål för dig och din utbildning, och genom att beskriva vad du måste lära dig så att du förstår vad kunskapskraven innebär, ger vi dig också inflytande över dina studier – med möjlighet till fördjupning i de ämnen du vill satsa lite extra på. Samtidigt ger vi dig utmaningarna du behöver för att växa. Inte minst genom att schemalägga tid utöver lektions- timmarna där du får möjlighet att träffa dina olika lärare och din mentor, antingen själv eller tillsammans med några av dina studiekompisar. Och varför är det så bra? Jo, då får du till exempel möjlighet att ställa frågor kring en uppgift, få feedback på dina studieresultat eller prata om hur just du vill plugga.

Högskoleförberedande

Vår utbildningsmodell påminner om och är inspirerad av sättet man idag studerar på mer avancerad nivå. Alla våra program är högskoleförberedande och hos oss pluggar du kurser med variation, mångfald och en mängd olika aktiviteter. Föreläsningar, seminarier, laborationer och diskussioner och redovisningar är bara några få av alla olika inslag som förekommer. Samtidigt lär vi dig studietekniker och arbetsmetoder som ger dig ett försprång gentemot andra studenter. Du får med andra ord en god grund att stå på med obegränsade valmöjligheter i framtiden.

Egen MacBook

För oss är modern teknik ett naturligt inslag i undervisningen. Du som elev får en egen MacBook, för att kunna kommunicera med lärare och studiekompisar och för att kunna presentera och visa dina kunskaper på ett varierat och proffsigt sätt.

Personlig coach – din mentor

Alla elever som börjar på Fridagymnasiet får en egen coach, eller en mentor som vi kallar det. Mentorn hjälper dig att lyckas med dina studier och ser till att du är rustad för att plugga vidare på mer avancerad nivå i framtiden. Samtidigt ansvarar han eller hon för att du når dina personliga mål. Ni träffas flera gånger i veckan och pratar om allt från studier och studieteknik och till annat som är viktigt för att du ska trivas och må bra.

Eget kontor

Vi är övertygade om att arbetsro och gemenskap ökar möjligheterna att utveckla bestående kunskaper, att förstå sammanhang och bakomliggande orsaker. Därför har vi byggt våra lokaler så att du och alla andra elever får egna kontor att dela på. Ditt kontor är inrett med bord, stolar och skåp när du kommer till oss – sedan hjälps du och dina kontorskompisar åt med att sätta en personlig prägel på ert rum och ta gemensamt ansvar för arbetsmiljön.