Socialt, affärsmässigt och ekologiskt hållbart

Tre frågor till Malin Johansson, blivande koncernchef och delägare i Frida Utbildning som genom Fridaskolorna driver förskolor, grundskolor och gymnasieskola i Västra Sverige.

 

Varför ska man som elev/förälder välja Frida?

Förutom att eleverna vid Frida presterar goda studieresultat styrs vi av en tydlig vision - Att utbilda tågluffare - en vision som genomsyrar varje del av verksamheten. Vi har som främsta mål att våra barn och ungdomar ska utvecklas till ansvarstagande och skapande individer. Konkret innebär det en förväntan att våra elever kommer att utmana och delta i de demokratiska processer och utmaningar som ett framtida samhälle kommer att erbjuda.

Det debatteras idag mycket om friskolor när det gäller långsiktighet, ekonomi, försäljning och vinst. Hur tänker Frida kring detta?

Frida är i grunden ett familjeföretag med en mycket stabil ekonomi. Vi har inga skulder och växer därför i den takt vi har råd med. Min pappa, Håkan Johansson, grundade Frida 1992 och vår familj är den största ägaren. Vår idé är att vara tongivande och därmed bidra till att föra svensk skola framåt genom att vara ett föredöme. Jag tillhör andra generationen och vår tanke är att företaget ska fortleva som ett familjeföretag på mycket, mycket lång sikt. Utdelning av vinst till ägarna har aldrig tillämpats inom Frida och kommer fortsatt aldrig att tillämpas. Det överskott vi får investeras istället för att på olika sätt utveckla vår verksamhet

Hur ser du på framtiden för Frida?

Jag ser mycket positivt på framtiden. Våra föräldrar och elever är mycket nöjda med den utbildning vi erbjuder. Vi har dessutom en mycket stark ställning när det gäller lärande och IT – nationella studier och forskning har satt Frida på kartan som ledande inom den här sektorn. Vår forskningsavdelning ger oss dessutom kontinuerligt underlag för hur vi på bästa sätt ska gå vidare för att utveckla vår pedagogik. Frida planerar också för ytterligare etableringar i Västra Sverige. Det som ligger närmast är vår nybyggda skola i Göteborg som startar i augusti 2014. Vid våra elva enheter har vi idag drygt 3 000 barn och ungdomar. Sedan kommer vi att ytterligare utveckla vår ekologiska profil. Alla våra skolrestauranger är Svanenmärkta (som de första skolrestaurangerna i Norden) och lagar all mat från grunden – till stor del med ekologiska råvaror. Men, vårt mål är inte att bli störst utan att vara tongivande inom svensk skola.