Personal & lärare

Vill du veta mer om vilka vi är som jobbar på Frida? Här hittar du bilder och e-postadresser till hela vår personalstyrka. Hör av dig om du har några frågor eller vill veta mer om oss!

Magnus Wallin
rektor
magnus.wallin@fridaskolan.se

Mikael Sunnanquist
biträdande rektor, lärare
mikael.sunnanquist@fridaskolan.se

Fredrik Forssén
skoladministratör
fredrik.forssen@fridaskolan.se

Helena Molin Möller
lokalvårdare
helena.molin-moller@fridaskolan.se

Stefan Nilsson
vaktmästare
stefan.nilsson@fridaskolan.se

Jesper Grönlund
lärare
jesper.gronlund@fridaskolan.se

Katharina Fahrenheim
lärare
katharina.fahrenheim@fridaskolan.se

Åsa Segelod
lärare
asa.segelod@fridaskolan.se

Rickard Janveden
lärare
rickard.janveden@fridaskolan.se

Robert Tuveson
lärare
robert.tuveson@fridaskolan.se

Sara Lindenelm
lärare
sara.lindenelm@fridaskolan.se

Fabian Dahlström
lärare
fabian.dahlstrom@fridaskolan.se

Trond Stenvard
lärare
trond.stenvard@fridaskolan.se

Henrik Irvestam
lärare
henrik.irvestam@fridaskolan.se

Jan Carlsson
lärare
Jan.carlsson@fridaskolan.se

Jonna Tjulander
lärare
jonna.tjulander@fridaskolan.se

Jimmy Nylén
lärare
jimmy.nylen@fridaskolan.se

Magnus Olsson
lärare
magnus.olsson@fridaskolan.se

Peter Bergman
lärare
peter.bergman@fridaskolan.se

Anna Holmqvist
studie- och yrkesvägledare
anna.holmqvist@fridaskolan.se

Catarina Kartberg
skolsköterska
catarina.kartberg@fridaskolan.se

Claes Arosenius
skolläkare
claes.arosenius@fridaskolan.se

Alexandra Drott
kurator (föräldraledig)
alexandra.drott@fridaskolan.se

Sofie Spaanheden
kurator, vikarie
sofie.spaanheden@fridaskolan.se