Internationella projekt

Fridagymnasiet har som idé att vara en skola i ett internationellt sammanhang. Vi förbereder våra elever på att ta sig fram i världen och på allt vad detta kan innebära. Språk, kulturämnen, värdegrundsarbete mm är självklara ingredienser i våra utbildningar.

Men ”världen” skall inte bara finnas i ”klassrummet”, utan vi tänker också att ”klassrummet” också skall finnas i ”världen”.

Vi har en anställd koordinator för Fridaskolornas och Fridagymnasiets internationella aktiviteter, som fungerar som kontaktperson gentemot EUs Programkontor i Stockholm, med uppdrag att informera och entusiasmera elever och personal, möjliggöra kontakter med partnerskolor och olika typer av internationellt samarbete samt bistå vid ansökningar för finansiering av internationella aktiviteter. Med internationella aktiviteter menas exempelvis att delta i EU-projekt och andra europeiska aktiviteter, vara värdskola för Comeniusassistent, ta emot utländska utbytesstudenter och att göra studieresor, som till exempel Europaresorna i år 3. Fridagymnasiet har deltagit i projektet Workshop Europe med aktiviteter som planeringsmöte i Tjeckien, elevmöte i Polen, lärarutbyte med Slovakien och Belgien samt rektorsbesök på Irland. Genom att fördjupa kontakterna ytterligare med en partnerskola och tack vare goda projektidéer har vi också erhållit programkontorets skolstipendier för att kunna genomföra studieresor. Vi har gjort sådana resor till Kroatien, Tjeckien, Österrike, Ungern och Polen.

I åk3 har vi varje år åkt till Europeiska städer i internationella utbyten. Bland annat har vi varit i Belgien, Österrike, Polen, Tyskland och Tjeckien. Vi bedriver arbetet för att komma iväg på dessa resor i projektform där elever, personal och föräldrar är delaktiga och jobbar mot det gemensamma målet.

Utöver dessa resor i åk3 har Fridagymnasiet sedan vi började varit delaktiga i olika internationella EU-projekt.

Läs gärna mer om dessa projekt, under länkarna nedan.

http://www.sandkorn.net/

https://eurobikefrida2013.wordpress.com/

http://www.sifaplus.eu/en/