Bakgrund

Fridagymnasiet startade hösten 2006 och bedriver idag utbildningar inom Samhällsvetenskapsprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistiska programmet. Vi är en fristående skola i den meningen att vi själva utformar pedagogiken och vår filosofi om lärande. Annars är vi som alla andra skolor. Vi har precis samma krav på oss när det gäller kvalitativ utbildning och följer de nationella styrdokumenten.
Så vad är då skillnaden?

 

Jo, den ligger i att vi ger elever och lärare goda möjligheter att utforma undervisningen och lärandet under eget ansvar och social gemenskap. Att Fridagymnasiet inte är så stort är också en fördel, eftersom organisationen då blir både flexibel och smidig eftersom vi enkelt kan anpassa oss efter uppkomna förändringar och nya behov.

Vi är en del av koncernen Frida Utbildning

Frida Utbildning är en expanderande och livfull koncern som har drivit grundskolor i tjugo år. Visionen är att vara Sveriges mest tongivande utbildningsföretag genom att delta i och bidra till en positiv utveckling av svensk skola. Frida Utbildning skapar en lärande organisation, med en gemensam värdegrund, och strävar efter en kontinuerlig förändring till det bättre. Det livslånga lärandet är ett centralt och påtagligt praktiskt begrepp för alla som ingår i koncernen. 

Under Frida Utbildning ryms tre dotterbolag: Fridaskolorna AB, DidaktikCentrum AB och Frida Skolhus AB. Fridaskolorna grundades 1993 och omfattar idag fyra grundskolor med tillhörande fritidshem, fyra förskolor samt Fridagymnasiet. Idag jobbar cirka 350 medarbetare i koncernen och tillsammans utbildar vi 2 500 barn och ungdomar, fördelade över våra olika verksamheter i Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Mölnlycke. Ytterligare etableringar planeras.