11
sep
2017

 Du är välkommen till Fridagymnasiets öppet hus:

Onsdag den 29 november 2017, klockan 18:00-20:00

Vill du skugga på FG kan du göra på två sätt:

Du kan kontakta SYV på din skola och berätta vilket program du vill skugga på. SYV tar kontakt med oss för att komma överens om tid för skuggning och du får sen besked via din SYV.

Du kan kontakta oss direkt på info@fridagymnasiet.se och vi kommer överens om lämplig tid för ditt besök. Du måste då själv berätta för din SYV och klassföreståndare för att söka ledigt och berätta vilken tid du fått så att du inte får frånvaro.

Vill du veta mer gå in på:

www.fridagymnasiet.se

www.facebook.com/Fridagymnasiet/?ref=bookmarks

www.fridagymnasiet.se/sok-till-oss/skuggning/